Sampurasun…amit ampun nya paralun,
Agungna ka wujud Gusti Nu Maha Suci,
Jembarna ka para karuhun sabuder awun,
Ka Ibu Agung ka Rama agung,
Ka Ibu anu teu muguran,
Ka Rama anu munggaran,
Deuheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan.
Rahayu…rahayu..kersaning Gusti Nu Maha Suci…rahayu..rahayu..mugi diaping dijaring!!!

Minggu ini baru saja kita diramaikan oleh berita mengenai sebuah Kekaisaran Sunda atau Sunda Empire yang berpusat di kota Bandung dan dipimpin HRH Rangga yang mengaku sebagai keturunan Prabu Siliwangi dari Karatuan Pajajaran.

Satu hal yang menarik adalah pengakuan HRH Rangga sebagai keturunan Prabu Siliwangi. Di tatar Sunda, banyak yang ingin mendirikan sebuah organisasi massa ataupun praktek spiritual dengan “mengaku-aku” sebagai keturunan Prabu Siliwangi. Entah apa yang dimaksud dengan “keturunan” oleh mereka, apakah keturunan secara darah dalam arti  “keturunan” secara biologis ataupun “keturunan” secara spiritual..

Mari kita kritisi “keturunan” Prabu Siliwangi ini,

1. Keturunan yang “merasa” sebagai keturunan biologis dari Prabu Siliwangi,

“Keturunan” seperti ini akan sulit membuktikan bahwa mereka bertalian darah dengan Prabu Siliwangi karena secara historis, Siliwangi adalah sebuah gelar Karatuan Pajajaran untuk penguasa Pajajaran setelah Prabu Maharaja Lingga Buana (Prabu Wangi), lalu mereka keturunan Prabu yang mana?

Atau jika merujuk kepada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran, mungkin yang dimaksud adalah Ratu Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang berkuasa tahun 1482 ~ 1521. Pengakuan inipun sulit untuk dibuktikan karena kurangnya bukti secara otentik baik secara ilmiah (DNA test) ataupun literatur tentang garis keturunan para peng-”aku-aku” ini.

2. Keturunan yang “merasa” sebagai pewaris spritual Prabu Siliwangi,

Banyak yang meng-”aku-aku”sebagai pewaris spiritual Prabu Siliwangi bahkan tak sedikit yang merasa sebagai titisan Prabu Siliwangi. Hal inipun sangat sulit untuk bisa diterima kebenarannya karena biasanya hanya berdasarkan wangsit atau pengalaman spiritual saja.

Siapapun tidak bisa menjamin apakah yang memberi wangsit itu adalah benar Prabu Siliwangi? Lalu (kembali) Prabu Siliwangi yang mana? Bukan tidak mungkin yang datang memberi wangsit tersebut adalah jurig nyiliwuri setan mindah rupa. Akan sangat mudah bagi para lelembut untuk mengelabui manusia supaya tersesat.

Jadi sangat sulit (bukan tidak mungkin) untuk bisa menasbihkan diri sebagai “keturunan” biologis maupun “keturunan” spiritual dari Prabu Siliwangi.

Memaknai kebesaran Prabu Siliwangi harus berhati-hati karena kalau dimaknai secara serampangan demi kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok, bisa menyebabkan kasasar lampah, pajauh laku anu tungtungna baris buntu laku!. 

Terbukti dari kelakuan HRH Rangga (pemimpin Sunda Empire) yang tersesat langkah, berjauhan arah dengan kebaikan dan pada akhirnya menemui langkah buntu...!!!

Cag…!!!


Manawi bahan katampi, nyanggakeun kaula Gusti, sadaya-daya kagungan salira,
Geusan netepkeun dina katunggalan wujud Gusti Nu Maha Suci,
Jadi jalma nu manut kana rasa, panceug pageuh….
Lalakon dina diri anu cageur, dina adat anu bageur, dina polah anu bener, 
dina pangarti anu pinter,
Sangkan pinanggih tilulur rahayu, bagja waluya, hirup waras, jati walagri, nagri sampurna,
Rahayu…rahayu…kersaning Gusti Nu Maha Suci…rahayu…rahayu!